Matsäkerhet & Egenkontroll

Hygienavtal

Genom att teckna ett hygienavtal med oss får ni som kund stöd i ert egenkontrollarbete.

Vi utför interna revisioner, hygien- & skadedjurs inspektioner, provtagningar och kontrollerar att er verksamhet följer de lagkrav som ställs i branschen. Varje revision/ inspektion sammanställs i en rapport med ev.avvikelser och förslag på åtgärder samt fotodokumentation över de avvikelser som påträffats vid det aktuella revisions-/ inspektionstillfället. 

Egenkontroll

Vi kan även hjälpa er med att ta fram ett egenkontrollprogram anpassat till er verksamhet.

 

Provtagning

Följande provtagningar kan vi hjälpa ert företag med:

  • Mikrobiologiska prover av livsmedel

  • Rengörings kontroll av ytor och redskap

  • Misstänkt matförgiftning

  • Dricksvatten/ is proverna

Proverna skickas alltid till ett ackrediterat laboratorium för analys. Därefter skickar vi analysresultat, vår tolkning av analysresultat samt förslag på åtgärder till er.

Boka kostnadsfri rådgivning idag