top of page

Matsäkerhet & Egenkontroll

Hygienavtal

Genom att teckna ett hygienavtal med oss får ni som kund stöd i ert egenkontrollarbete.

Vi utför internrevisioner, hygien- & skadedjurs inspektioner, livsmedelsprovtagningar och kontrollerar att er verksamhet följer de lagkrav som ställs i branschen. Varje revision/ inspektion sammanställs i en rapport med ev.avvikelser och förslag på åtgärder samt fotodokumentation över de avvikelser som påträffats vid det aktuella revisions-/ inspektionstillfället. 

Egenkontroll

Vi kan även hjälpa er med att ta fram ett egenkontrollprogram anpassat till er verksamhet.

 

Provtagning

Följande provtagningar kan vi hjälpa ert företag med:

  • Mikrobiologiska prover av livsmedel

  • Rengörings kontroll av ytor och redskap

  • Misstänkt matförgiftning

  • Dricksvatten/ is

Proverna skickas alltid till ett ackrediterat laboratorium för analys. Därefter skickar vi analysresultat, vår tolkning av analysresultat samt förslag på åtgärder till er.

Boka kostnadsfri rådgivning idag

Välkommen till Svensk Hygienkontroll, vi återkommer inom kort till er.

bottom of page